Slik vinner du årets konkurranse

Dette ser årets jury etter i en verdig vinner
Juryens kriterier
→ Produktivitet
→ Unikhet
→ Klyngevirksomhet
→ Innovasjon
→ Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling
→ Bærekraft, miljø og energieffektivitet
→ Markedseffekter

Hva skal til for å havne øverst på pallen i Norges smarteste industribedrift? Vi har tatt en prat med to jurymedlemmer for å høre litt om hva som vektlegges.

Disse bedriftene kvalifiserer seg til konkurransen

Det er en del ting som skal være på plass før en bedrift kan vurderes. Norges smarteste industribedrift fokuserer på selskap som produserer en reel vare. Rene tjenesteleverandører vil altså ikke vurderes i denne konkurransen. Et annet viktig inngangskriteria, er at bedriften kan vise til et regnskap som går i pluss, ifølge jurymedlem Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI. Slik vier konkurransen seg til innovasjon vi i større grad vet at lykkes.

– Det holder ikke bare å være lovende. I denne konkurransen skal du kunne vise til overskudd, forklarer han.

«Digitalisering og automatisering har potensialet til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge.»
TORGER REVE,
professor ved Handelshøyskolen BI

Unikhet, innovasjon og teknologibruk

Effektivisering ved hjelp av ny teknologi er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne konkurrere internasjonalt. Konkurransen Norges smarteste industribedrift leter derfor etter bedriftene som på smartest mulig måte sikrer sin konkurransekraft, særlig gjennom teknologi og digitalisering.

– Digitalisering og automatisering har potensialet til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge. Det har vi også sett eksempler på. Vi i juryen leter etter de bedriftene som virkelig gjør nye og spennende ting; de bedriftene som jobber annerledes, og øker sin produktivitet og konkurransekraft ved hjelp av teknologi, forteller Reve.

Industrimiljø og klyngevirksomhet

Suksess handler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Historien viser at samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater, også innen industri. Derfor premieres bedrifter som kan vise til samarbeid og evne til å dele kunnskapen sin med andre, ifølge Reve.

– Raufoss industripark er et godt eksempel på aktører som samarbeider og hjelper hverandre til å bli gode. På den måten kan du si at vi i Norges smarteste industribedrift jakter på de beste industrimiljøene, forklarer Reve.

«Smart bruk av ressurser handler om å være god innenfor elektrifisering, automatisering og digitalisering.»
ANNE MARIT PANENGSTUEN, jurymedlem og CEO i Siemens

Bærekraft og energieffektivitet

Også hvordan bedriften jobber med bærekraft og miljøspørsmål spiller inn i konkurransen. Smart bruk av ressurser er like viktig for økonomi som for miljøet. Jurymedlem og CEO i Siemens, Anne Marit Panengstuen, ser mange gode eksempler på bedrifter som er gode på nettopp dette.

– Smart bruk av ressurser handler om å være god innenfor elektrifisering, automatisering og digitalisering. Mange norske bedrifter er langt fremme på de to første, derfor ønsker vi å finne de som ser mulighetene også ved digitalisering. Vi tror det er blant disse vi finner fremtidens smarteste industribedrifter, sier hun.

Bli med og konkurrer om tittelen Norges Smarteste Industribedrift!

Juryens medlemmer

Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité
Jan Moberg, adm. direktør og ansv. redaktør Teknisk Ukeblad
Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI
Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF
Anne Marit Panengstuen, adm. direktør Siemens AS
Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro
Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri

Den årlige konkurransen Norges smarteste industribedrift, arrangert av Norsk Industri og Siemens, løfter frem norske industribedrifter som utmerker seg på innovasjon, digitalisering og konkurransekraft.

PÅMELDING

Andre artikler

Digital temperaturmåler

I Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2018 kan du bl.a. lese at norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet...

Ordren som endret alt

Hexagon Ragasco er verdensledende innen gassbeholdere av komposittmaterialer – og en av Norges smarteste industribedrifter.