Digital temperaturmåler 2018

I Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2018 kan du bl.a. lese at norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet setter sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Hvordan vi legger til rette for en overgang til et digitalt næringsliv vil være avgjørende for norsk verdiskapning i fremtiden. Og viktigst av alt er hvordan vi legger til rette for kompetanseutvikling.

For digital kompetanse er avgjørende for fremtidens konkurransekraft, og Norge tenger flere ben å stå på enn olje og gass. Men den nødvendige kompetansen er for mange en mangelvare. 58 prosent av de spurte bedriftene svarer at mangel på digital kompetanse er det største hinderet for økt digitalisering.

Det er derfor et paradoks at mange av de samme ikke har en plan for hvordan de skal øke kompetansenivået. 40 prosent svarer at de ikke ar lagt konkrete planer for å heve kompetansenivået blant egne ansatte i løpet av det neste året.

Svarene tyder også på mangel på selvtillit. Halvparten svarer at de vil rekruttere nye ansatte utenfra med digital kompetanse fremfor å utvikle dagens ansatte. De mener med andre ord at det er en lettere vei å hente inn utenfra.

Dette kan føre til noen heldige situasjoner i fremtiden der arbeidstagere uten digital kompetanse blir skjøvet ut på sidelinjen i arbeidsmarkedet samtidig som lønnsnivået kan utvikle seg til å bli uheldig høyt for arbeidstagere med digitalkompetanse. Det ville vært en uheldig utvikling for Norge på lang sikt.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Evig læring

Kanskje må vi tenke helt nytt på hvordan vi utdanner oss i fremtiden. Verden er i stadig endring, og endringene skjer raskere og raskere. I fremtiden kan vi trolig ikke lenger utdanne oss én gang og siden flyte på denne kompetansen. Kompetanse bør kanskje i stedet organiseres som strømmetjeneste med stadig påfyll av nytt innhold.

I tillegg trenger vi å utvikle den sosiale kompetansen. Når maskinene overtar så er det bare den sosiale/softe kompetansen som vi mennesker har et fortrinn på.

Skaper nye forretningsmuligheter

Årets undersøkelse viser at stadig flere bedrifter ser på digitalisering som noe som kan skape nye forretningsmuligheter for dem. Digitalisering er altså ikke bare noe som skal redusere kostnader, men også noe som kan øke inntektene.

Samtidig svarer nærmere 30 prosent av bedriftene at de har opplevd at digitalisering har lagt til rette for helt nye konkurrenter. Mange godt etablerte bedrifter opplever at de trues av helt nye aktører som er mer lettbente og som organiserer seg på en helt annen måte. Mange av de samme bedriftene er også preget av en tradisjonell innenfra-ut-tankegang. Mange av dagens utfordrerbedrifter har i stedet en utenfra-in-tankegang der kundene har et større fokus og der kundens totale opplevelse av produktet er mye mer viktig. Det setter nye krav til hvordan en bedrift skal operere.

Andre blogginnlegg

Ordren som endret alt

Hexagon Ragasco er verdensledende innen gassbeholdere av komposittmaterialer – og en av Norges smarteste industribedrifter.

Som tatt ut av en «Hvordan den lages»- episode

Midt i et smørøye av majestetiske fjelltopper og en vidstrakt Romsdalsfjord ligger Plasto AS – bedriften som i 2017 var blant topp ti i Norges Smarteste Industribedrift, og året før kapret 2. plassen.